domingo, outubro 14, 2012

Gayatri Mantra

Gayatri Mantra Om Bhur Buvah svaha Thath savithur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yonah prachodayat

Sem comentários: